UWAGA! PRZEBUDOWA SIECI NA OKÓLNEJ

UWAGA! PRZEBUDOWA SIECI NA OKÓLNEJ

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „ Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie,  informuje, że od dnia 08.07.2020r. (środa) rozpocznie przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Okólnej w Mławie.  W związku z tym mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody. Nastąpią również utrudnienia w ruchu.

Planowane zakończenie prac do dnia 15.09.2020r.

Na czas robót teren zostanie zabezpieczony, jednak trzeba zachować szczególną ostrożność.

Za utrudnienia przepraszają

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: