UWAGA!!! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA!!! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków “WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie

informuje, że w związku z robotami wodociągowymi w dniu 21.05.2020r. (czwartek)

w godz. od 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa

w dostawie wody w ulicach:

  • Obrońców Mławy,
  • Marii Czechowskiej,
  • Przemysłowej,
  • Henryka Sokalskiego,
  • Jerzego Piotra Śliwczyńskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: