Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UWAGA!!! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan „ Sp. z o. o w Mławie

informuje, że w związku z robotami wodociągowymi w dniu 20.11.2020r. (piątek w godz. od 08:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego
na odcinku od skrzyżowania  z ul. Obrońców Mławy do skrzyżowania z ul. Napoleońską 

Za utrudnienia przepraszają

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: