UWAGA !!! PRZERWA W DOSTAWIE WODY (CZWARTEK)

UWAGA !!! PRZERWA W DOSTAWIE WODY (CZWARTEK)

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie informuje, że w związku z robotami wodociągowymi w dniu 28.05.2020r. (czwartek)  w godzinach od 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: 

  • Żołnierzy 80 Pułku Piechoty,
  • Kwiatowej,
  • Lipowej,
  • Piekiełko,
  • Okrężnej.

                    Za utrudnienia przepraszamy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: