UWAGA ! Przerwa w dostawie wody w ulicach: Cegielnia, Warszawskiej i Rybackiej

UWAGA ! Przerwa w dostawie wody w ulicach: Cegielnia, Warszawskiej i Rybackiej

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie Informuje, że w związku z robotami wodociągowymi 

w dniu 4.09.2020r. (piątek)

w godzinach od 8:30 do 14:00

nastąpi przerwa w dostawie wody 
w ulicach:

  • Cegielnia do budynków o numerach: 4, 10, 12, 12A, 14, 15, 16, 17A, 21, 24, 47, 49;
  • Warszawskiej do budynku o numerze 120;
  • Rybackiej. 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: