UWAGA! Przerwa w dostawie wody w ulicach: Okólnej i Żabieniec

UWAGA! Przerwa w dostawie wody w ulicach: Okólnej i Żabieniec

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie

informuje, że w związku z robotami wodociągowymi
w dniu 22.10.2020r. (czwartek)

w godz. od 08:00 do 15:00
nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach:

  • Okólnej do budynków o numerach: 14, 16, 18, 20, 53 i 65;
  • Żabieniec

Za utrudnienia przepraszają

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: