UWAGA!!! Przerwa w dostawie wody w ulicy Kryształowej

UWAGA!!! Przerwa w dostawie wody w ulicy Kryształowej

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie informuje, że w związku z robotami wodociągowymi

w dniu 23.10.2020r. (piątek)

w godz. od 8:00 do 14:00
nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków
w ulicy Kryształowej.

Za utrudnienia przepraszają.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: