Uwaga ptasia grypa: należy unikać kontaktu z ptakami, nie jeść surowych jajek

Uwaga ptasia grypa: należy unikać kontaktu z ptakami, nie jeść surowych jajek

Szerząca się epidemia ptasiej grypy.  Choroba ta, jest szybko szerzącą się , która przenosi się między różnymi gatunkami ptaków. Dotknięty nimi jest nie tylko hodowlany drób, ale także ptaki dziko żyjące. Na ptasią grypę chorować mogą równie dobrze gołębie, łabędzie, kawki czy papugi. A jest to bardzo zakaźna i ostra choroba, która kończy się najczęściej śmiercią zwierząt.

Głównym rezerwuarem ptasiej grypy jest drób oraz dzikie zwierzęta, takie jak gołębie oraz kaczki i gęsi. Wirus ptasiej grypy może rozprzestrzeniać się w powietrzu, a także poprzez nawozy. Źródłem możliwego zakażenia oprócz wody, może być również skażona pasza oraz niezdezynfekowana odzież robocza i sprzęt oraz zanieczyszczone środki transportu. Wirus ptasiej grypy ginie powyżej 50 st. Celsjusza, dlatego nie należy się obawiać jedzenia gotowanego/smażonego drobiu czy jaj.

Wirus ptasiej grypy rzadko powoduje zakażenie u ludzi. Gdy jednak do tego dojdzie, to grypa przebiega o wiele ciężej od “klasycznej” ludzkiej grypy. Sporadycznie obserwuje się następujący przebieg choroby: gorączka, ból gardła, kaszel. Następnie może pojawić się wirusowe zapalenie płuc, w wyniku którego dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej.

Jak się zabezpieczyć przed ptasią grypą?

1. Unikaj kontaktu z jakimkolwiek ptactwem niezależnie od stanu jego zdrowia – unikaj miejsc, gdzie występują duże skupiska ptaków, czyli ferm, kurników, stad gołębi na placach,

2. Nie ma konieczności rezygnowania z mięsa drobiowego oraz jajek, ponieważ wirus ptasiej grypy ulega zniszczeniu w obróbce termicznej w temperaturze powyżej 50°C.

3. Na polskim rynku dostępny jest preparat stosowany u chorych ze zdiagnozowaną ptasią grypą i rekomendowany przez WHO, który może przepisać medyk.

4. W przypadku konieczności kontaktu z ptakami, np. w gospodarstwie, zawsze pamiętaj o używaniu jednorazowych rękawiczek ochronnych.

4. Pamiętaj, aby po każdym jednorazowym kontakcie z ptactwem umyć ręce.

5. Staraj się unikać spożywania surowych jajek.

6. Wszystkie przedmioty, które wcześniej miały kontakt z surowym mięsem, np. deska do krojenia, noże czy talerze, powinny być dokładnie myte za pomocą specjalnych detergentów. Zamrożenie mięsa nie spowoduje zniszczenia wirusa ptasiej grypy.

7. Produkty, takie jak mięso drobiowe czy jajka należy trzymać w dobrze zamkniętym opakowaniu tak, aby nie miały styczności z innymi produktami.

8. Należy zadbać o to, aby dzieci nie przebywały w miejscach, w których znajdują się duże skupiska ptactwa, np. fermy drobiu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: