UWAGA!!! Roboty wodociągowe na ulicy Władysława Reymonta

UWAGA!!! Roboty wodociągowe na ulicy Władysława Reymonta

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „ Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie,  informuje, że w dniu 12 czerwca 2020r ( piątek) rozpocznie remont sieci wodociągowej i przyłączy w pasie drogowym ulicy Władysława Reymonta. W związku z tym mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody. Nastąpią również utrudnienia w ruchu.

Na czas robót teren zostanie zabezpieczony, jednak bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Za utrudnienia przepraszamy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: