UWAGA!!! Ruszyły kontrole – kara nawet 681 zł

UWAGA!!! Ruszyły kontrole – kara nawet 681 zł

Kontrole trwają już od kliku miesięcy i mogą zapukać do każdego domu. Każdy kto go nie płaci może spodziewać się wysokiej kary. Mowa o abonamencie RTV. Abonament ten musi opłacać każdy kto ma w domu telewizor czy tez radio i nie ważne, że z niego nie korzysta. Od kilku miesięcy trwają kontrole dotyczące płatności daniny. Osoby, które ten obowiązek zaniedbały muszą liczyć się z karami, nawet na poziomie 700 zł.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: