UWAGA!!! SPRAWDŹ CZY WYGRAŁEŚ

UWAGA!!! SPRAWDŹ CZY WYGRAŁEŚ

Jeśli jesteś właścicielem numerem rejestracyjnych pokazanych na zdjęciu, to znaczy, ze wygrałeś mycie tego auta gratis. Po odebranie nagrody zapraszamy do siedziby firmy TRANSMIK, która jest sponsorem nagrody. Zgłoś się do biura znajdującego się na ul. Antoniego Torfa Załęskiego 6 w Mławie. Tam też umyjesz swoje auto w nowoczesnej automatycznej myjni. Gratulujemy!!!

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: