UWAGA!!! SPRAWDŹ CZY WYGRAŁEŚ

UWAGA!!! SPRAWDŹ CZY WYGRAŁEŚ

Jesli numery rejestracyjne które widzisz na zdjęciu są Twoje to znaczy, ze wygrałeś mycie swojego auta. Po odbiór nagrody musisz się zgłosić do biura firmy “Transmik” znajdującego się w Mławie na ulicy Torfa Załęskiego 6. Serdecznie gratulujemy wygranej i zapraszamy do obserwowania naszego profilu FB, być może za chwilę to Ty będziesz zwycięzcą.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: