UWAGA!!! (ŚRODA) PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA!!! (ŚRODA) PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie informuje, że w związku z robotami wodociągowymi w dniu 27. 05. 2020r.  (środa) w godzinach od 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach:

  •  Konwaliowej; 
  • Szpitalnej  do budynków o numerach: 38 i 40;
  • Różanej do budynków o numerach: od 1 do 45, 47 i 49;
  • W. Piechowskiego do budynków o numerach: 12 i 14;
  • Chabrowej do budynków o numerach od 1 do 18 i 20.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: