UWAGA!!! TRWAJĄ KONTROLE

UWAGA!!! TRWAJĄ KONTROLE

W dniu wczorajszym w całej Polsce, prowadzone były skoordynowane działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Na terenie pow. mławskiego ukarano 20 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. Mławscy policjanci ruchu drogowego prowadzili działania statycznie i dynamicznie, wykorzystując m.in. ręczne mierniki prędkości, w tym miernik prędkości z wizualizacją.

W 2019 roku kierujący pojazdami spowodowali na terenie kraju ponad 26 tys. wypadków drogowych z czego prawie 6 300 powstało z powodu nadmiernej prędkości. Wypadki drogowe, którym towarzyszy duża prędkość, najczęściej kończą się tragicznie. (inf. Biuro Ruchu Drogowego KGP).

Policjanci przypominają, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy. Najważniejsza powinna być jednak nie wizja kary a poczucie wzajemnej odpowiedzialności na drodze

– Twój błąd na drodze może zabić Ciebie lub zupełnie przypadkową osobę. Nie cofniesz czasu, nie będziesz miał drugiej szansy na podjęcie decyzji. Egoizm, brawura, agresja na drodze – to śmiertelnie niebezpieczne sytuacje. Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to taka, która umożliwia całkowite panowanie nad pojazdem oraz dostosowana do natężenia ruchu, warunków pogodowych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności -alarmuje policja.

Źródło/KPP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: