UWAGA!!! UTRUDNIENIA NA DRODZE

UWAGA!!! UTRUDNIENIA NA DRODZE

Uwaga! Utrudnienia na drodze. W dniu dzisiejszym ( 21.05.2020) Państwowa Straż Pożarna, otrzymałam zgłoszenie o rozległej planie oleju na ‘siódemce’ w Uniszkach Zawadzkich na odcinku 231 kilometr. Do działań zadysponowano 1 zastęp PSP Mława oraz powiadomiono zarządcę drogi.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: