UWAGA!!! WAŻNY ALERT JEDNEGO Z BANKÓW

UWAGA!!! WAŻNY ALERT JEDNEGO Z BANKÓW

W internecie jest coraz więcej cyberprzestępców. Banki jak i policja apelują o ostrożność przy transakcjach.

“Uważaj na wszelkie wiadomości, np. SMS lub powiadomienia PUSH z nieznanych źródeł, w których dostajesz prośbę o kliknięcie w link i zainstalowanie aplikacji na swoim urządzeniu” – czytamy w internetowym oświadczeniu banku.

Instytucja zwraca uwagę, że poprzez spreparowane linki cyberprzestępcy starają się przechwycić dane do logowania lub narzędzia do autoryzacji transakcji bankowej.

Źródło: biznesinfo.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: