Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UWAGA WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI !!!

W związku z okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków “Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie przypomina właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorcom i instytucjom na terenie miasta Mława o konieczności:

  • Odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiajacy odczyt wodomierza);
  • Odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
  • Zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Przypominamy, że w budynku, gdzie znajduje się pomieszczenie z zamontowanym wodomierzem głównym temperatura nie powinna być niższa niż + 4 °C.  Zakład “Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie nie pokrywa kosztów wymiany uszkodzonego wodomierza z powodu zamrożenia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: