UWAGA!!! WYPADEK DROGOWY NA TRASIE KONOPKI-PIASKI

UWAGA!!! WYPADEK DROGOWY NA TRASIE KONOPKI-PIASKI

Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mławie wpłynęło zgłoszenie dot. wypadku z udziałem dwóch pojazdów osobowych w miejscowości Konopki-Piaski. Wypadek nastąpił za wiaduktem w kierunku Ciechanowa 1 osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala. Policja zorganizowała objazd.

źródło:PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: