UWAGA! WYPADEK NA DK7 W MIEJSCOWOŚCI PEPŁOWO

UWAGA! WYPADEK NA DK7 W MIEJSCOWOŚCI PEPŁOWO

W dniu dzisiejszym (19.06.20) o koło godziny 16:00 w miejscowości Pepłowo na  DK7  doszło do zderzenia dwóch motocykli. Podróżowało nimi dwóch kierowców, jeden znajduje się w karetce pogotowia, drugi nie wymaga opieki medycznej. Do działań zadysponowano dwa zastępy PSP Mława oraz jeden OSP Wieczfnia Kościelna.
Źródło PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: