UWAGA!!! WYPADEK NA DK7 W STARYCH KOSINACH

UWAGA!!! WYPADEK NA DK7 W STARYCH KOSINACH

Dziś ok. godziny 10:17 doszło do wypadku drogowego na trasie DK7 w Miejscowości Stare Kosiny. Uwaga na miejscowe zagrożenie : Stare Kosiny 249 KM 4 SLUPEK, DK 7, KIERUNEK GDANSK ZGL TWIERDZI ZE WYPRZEDZAL I CHCAC UNIKNAC ZDERZENIA WYPADL Z DROGI NA POLE, DYMI SIE Z AUTA, ZASTEPY PSP W DRODZE DO ZDARZENIA

źródło:PSPMława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: