UWAGA!!! WYPADEK NA TRASIE NR 7

UWAGA!!! WYPADEK NA TRASIE NR 7

Dziś ok. godz. 18:09 w Michalinowie  na trasie Miejscowe Nr 7 229 KM ZJAZD NA KULKIN W STRONE GDANSKA doszło do wypadku. Kolizja z udziałem dwóch samochodów osobowych. Osób poszkodowanych nie ma. Ruch na DK 7 odbywa się wahadlowo. Na miejscu 1 zastep PSP i1 Zastep OSP z KSRG
źródło;PSP Mława

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: