Uwaga wypadek! Przewrócony samochód ciężarowy

Uwaga wypadek! Przewrócony samochód ciężarowy

Miejscowe zagrożenie w Giełczynie. Rano 04.07.2020 r. około godz. 05:05 przewrócił się samochód ciężarowy. Brak osób zakleszczonych. Pojazd przewoził paszę dla zwierząt. Na miejscu są zastępy PSP Mława i OSP Strzegowo.

Źródło: PSP Mława

Foto: Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: