UWAGA! WYPADEK W WIŚNIEWIE PRZY STACJI PALIW BP

UWAGA! WYPADEK W WIŚNIEWIE PRZY STACJI PALIW BP

W dniu dzisiejszym (23.09.20), przy stacji paliw BP, 242 km Wiśniewo zderzył się samochód ciężarowy z pojazdem osobowym. Jedna osoba poszkodowana, pozostałe osoby poza pojazdami, ruch na DK7 odbywa się w obu kierunkach.Osoba poszkodowana została zabrana przez ZRM do szpitala w Mławie.

 

Źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: