Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UWAGA WZMOŻONE KONTROLE POLICJI W SKLEPACH

W miniony weekend (10-12.12.2021), w którym przypadła również niedziela handlowa, policjanci wspierani przez funkcjonariuszy straży miejskich i gminnych odwiedzali w trakcie służby sklepy, galerie handlowe i punkty usługowe oraz te miejsca, gdzie w zamkniętej przestrzeni mogła gromadzić się duża liczba osób. Wciąż zmagamy się z pandemią covid-19 i wciąż obowiązują w związku z tym przepisy sanitarne, które nakładają na nas wszystkich pewne obowiązki. W dużej mierze właśnie od ich przestrzegania zależy to, jak długo jeszcze potrwa walka społeczeństw z wirusem.

Dlatego policjanci stanowczo interweniują wobec osób, które świadomie lekceważą obowiązujące prawo, narażając w ten sposób zdrowie i bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale też innych osób. W miniony weekend przekonały się o tym osoby, które wybrały się na przedświąteczne zakupy i wchodząc do sklepu nie założyły maseczki ochronnej, co w myśl obowiązujących przepisów jest wykroczeniem zagrożonym mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Wobec osób „szczególnie opornych” na zalecenia sanitarne lub takich, które nie zgadzają się na przyjęcie mandatu, policjanci sporządzają wnioski o ukaranie do sądów. W takim postępowaniu kara może wynieść nawet dziesięć razy więcej.

Przedświąteczne kontrole

Policjanci na bieżąco monitorują poziom stosowania się mieszkańców do obowiązujących przepisów i reagują adekwatnie do sytuacji. Dlatego w czasie, gdy zmagamy się z rosnącą liczbą zakażeń oraz zwiększonym ruchem w sklepach, wywołanym m.in. przedświątecznymi zakupami, należy się spodziewać większej intensywności działań kontrolnych ze strony funkcjonariuszy. Takie kontrole są prowadzone od początku wydania nakazów sanitarnych i będą kontynuowane do końca ich obowiązywania.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: