Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UWAGA!!! ZA ŚCIEKI ZAPŁACIMY MNIEJ!

O ponad 50 groszy mniej płacimy w Mławie za metr sześcienny odprowadzanych ścieków. Nowa stawka obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.

Zdaniem burmistrza Sławomira Kowalewskiego, to efekt dobrze przygotowanej umowy z firmą SUEZ, która zbudowała na własny koszt i eksploatuje w Mławie nowoczesną oczyszczalnię ścieków w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

W ostatnich latach miasto wybudowało ponad 20 km kanalizacji sanitarnej. Było to możliwe dzięki realizacji dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Mieszkańcy ulic, w których została wykonana kanalizacja sanitarna, systematycznie podłączają się do wybudowanej sieci. Z takiej możliwości mogą od niedawna skorzystać też mieszkańcy ulic położonych w sąsiedztwie wólczańskiego rynku.

W planach na najbliższy czas jest także wybudowanie pierwszej części kanalizacji sanitarnej za torami, dzięki czemu ścieki z osiedla Wólka trafią bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Przyczyni się to do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez nieszczelne zbiorniki bezodpływowe i zwiększenia ilość ścieków odprowadzonych do nowoczesnej oczyszczali.

Zgodnie z podpisaną umową, gdy ilość ścieków ulega zwiększeniu, koszt ich odprowadzania – dla wszystkich mieszkańców – spada. Właściciele gospodarstw domowych, którzy do końca maja płacili za 1 m sześc. ścieków 6,09 zł, od 1 czerwca płacą 5,54 zł, czyli o 55 groszy mniej. Pozostali odbiorcy, którzy dotychczas płacili 6,19 zł, obecnie płacą 5,66 zł (mniej o 53 grosze). Nie zmienia się natomiast opłata abonamentowa dla obu grup odbiorców, wynosząca nadal 2,70 zł miesięcznie.

Źródło i fotografia UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: