UWAGA!!! ZASYPAŁO 4 PRACOWNIKÓW W WYSZYNACH KOŚCIELNYCH!

UWAGA!!! ZASYPAŁO 4 PRACOWNIKÓW W WYSZYNACH KOŚCIELNYCH!

Dziś  ok. godziny 10.54  podczas prac ziemnych przy budowie wiaduktu w okolicach m. Wyszyn Kościelnych, w związku z osunięciem ziemi 4 pracowników zostało zasypanych w wykopie. Na miejsce natychmiast zadysponowano 3 zastępy PSP Mława oraz jednostki OSP z Wyszyn Kościelnych i Stupska. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały dwa śmigłowce lpr (jeden odwołany zaraz po starcie, drugi po przybyciu na miejsce zdarzenia) oraz 2 karetki pogotowia i patrol policji. W wyniku niepełnej informacji dot. miejsca zdarzenia oraz braku łączności ze zgłaszającym jednostki ochrony pożarowej rozdzieliły się i w pierwszej fazie poszukiwały poszkodowanych. Po kilkunastu minutach zgłaszający oddzwonił i poinformował, że wszyscy wydostali się na zewnątrz i nie potrzebują pomocy. Wskazał też dokładniejszą lokalizację. Po chwili wszystkie służby były na miejscu. Jak się okazało poszkodowani w niezabezpieczonym wykopie prowadzili prace ziemne związane z rozprowadzaniem instalacji elektrycznej. Prace miały miejsce w pobliżu budowy jednego z wiaduktów kolejowych. Wg światków zdarzenia 3 robotników w niewielkim stopniu miało przysypane kończyny dolne, czwarty również klatkę piersiową. Obecni na miejscu zdarzenia przy użyciu koparki oraz łopat wydostali poszkodowanych przed przybyciem służb na miejsce zdarzenia. Jeden z przysypanych robotników został przebadany przez przybyły na miejsce zdarzenia ZRM jednak na własne żądanie pozostał w miejscu wykonywania pracy.

źródło:PSPMława

Fot.ilustracyjne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: