Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UWAGA!!! ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA RZECZNIKA KONSUMENTÓW


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Od 1 listopada zmienią się dni urzędowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w mławskim starostwie

Od 1 listopada 2021 r. nastąpi zmiana dni obsługi konsumentów przez Powiatowego Rzecznika Konsumenta w Starostwie Powiatowym w Mławie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Marzena Tucholska przyjmuje interesantów w poniedziałki i wtorki, w godzinach od 8.00 do 18.00. Nastąpi też zmiana pokoju, w którym będzie urzędował rzecznik.

Interesanci przyjmowani będą w starostwie (ul.Władysława Stanisława Reymonta 6) w pokoju nr 3, numer tel. 23 655 29 14

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: