UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!

UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!

 

Na wniosek Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Mławskim, kierowców oraz mieszkańców, zmieniona została organizacja ruchu na ulicy Sienkiewicza, a konkretnie na jej odcinku między rondami. Kierowców i pieszych prosimy o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie poziome.
Zlikwidowane zostały dwa przejścia dla pieszych – nie ma już zebr przy komendzie policji oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Wyspiańskiego. W ich miejsce pojawiło się nowe przejście, usytuowane pomiędzy wjazdami na parkingi sklepów Biedronka i Lidl. Zlikwidowano także przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą. Nowością są zaś wymalowane na jezdni lewoskręty w ulicę Spółdzielczą oraz w ulicę Ordona (przy pawilonie handlowym).
Kierowców i pieszych prosimy o stosowanie się do nowej organizacji ruchu i nowego oznakowania.
Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: