Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Istotne zmiany! Nowe zasady korzystania z mławskiej pływalni

Od dnia 1 lipca 2020 roku MOSiR w Mławie wprowadza pewne zmiany korzystania z krytej pływalni.

Od 1 lipca obowiązuje ciągły system wejść z zachowaniem limitu 40 osób. Przerwa na dezynfekcję 13:00 – 13:30. Pozostałe zasady nie ulegają zmianom.

Źródło: MOSiR Mława

Foto: siemiano

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: