UWAGA! ZMIANY W KURSACH MKM

UWAGA! ZMIANY W KURSACH MKM

Trwa budowa nowej nitki drogi krajowej nr 7 na odcinku mławskim. W związku z tym od poniedziałku 13 lipca br. wprowadzamy konieczne zmiany w przebiegu trasy autobusów linii nr 4 Mławskiej Komunikacji Miejskiej.

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o., operator Mławskiej Komunikacji Miejskiej, informuje, że z uwagi na budowę drogi ekspresowej nr 7 i przebudowę skrzyżowania ulic Warszawskiej i Cegielnia, od 13 lipca 2020 r. do odwołania zostaną wprowadzone zmiany na trasie jazdy autobusów MKM na linii nr 4.

Na czas trwania robót zostaną zlikwidowane przystanki na całej długości ul. Cegielnia oraz przystanek Warszawska Topolowa. Z przyczyn technicznych (ryzyko uszkadzania autobusu przy zjeździe z ul. Warszawskiej) autobusy MKM nie będą przejeżdżały przez DK 7. Z przystanku przy ul. Warszawskiej PUZ autobus linii nr 4 skręci w ul. Okólną i dojedzie  na parking cmentarza komunalnego (ul. Kolbego), gdzie zostanie zorganizowana tymczasowa pętla.        

Godziny odjazdów z pozostałych przystanków pozostają bez zmian.

Źródło UMM.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: