Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Uwaga!!!Będą dodatkowe oddziały przedszkolne

Będą dodatkowe oddziały przedszkolne dla dzieci które nie dostały się do przedszkola w pierwszym etapie. Miasto Mława organizuje nowe oddziały. Burmistrz wskaże miejsce, w którym będą mogły realizować przygotowanie przedszkolne. Aby stało się to możliwe, w dwóch placówkach powstaną trzy dodatkowe oddziały:
dwa w Szkole Podstawowej nr 2 i jeden w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 (koszt ich utworzenia to ponad 700 000 zł).
Informację taką burmistrz wyśle rodzicom w ciągu tygodnia, ci natomiast będą mieli pięć dni na udzielenie odpowiedzi, czy zgadzają się na uczęszczanie swojego dziecka do wskazanego oddziału.
Koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto wynosi 17 218,80 zł rocznie. Obecnie pod opieką tej placówki znajduje się 30 dzieci, w związku z czym koszt utrzymania jednej grupy żłobkowej stanowi kwotę rzędu 516 564 zł. Z dotacji Maluch+ miasto otrzymuje 1485 zł na dziecko rocznie, co oznacza, że do każdego dziecka dokłada rocznie 15 733,80 zł, ogółem 472 014 zł. W przedszkolu utrzymanie jednego dziecka kosztuje 9 590,31 zł w ciągu roku. Do miejskich przedszkoli uczęszcza 1135 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wynosi 1 350,67 zł rocznie, w związku z czym miasto dopłaca do każdego przedszkolaka 8 239,64 zł rocznie, czyli 9 351 991,40 zł łącznie.
Utrzymanie jednego ucznia w szkole podstawowej (do placówek prowadzonych przez miasto uczęszcza ich 2540) kosztuje 12 278,16 zł rocznie.
Jako że subwencja oświatowa na jednego ucznia wynosi 9 594,70 zł rocznie, miasto dokłada do każdego z nich 2 683,46 zł, co daje ogólny koszt 6 815 988,40 zł. System oświaty w tym roku wymaga dofinansowania na poziomie ok. 17 000 000 zł.
W zeszłym roku wkład Miasta Mława wyniósł jeszcze więcej: 20 700 000 zł.
Źródło/KSM UMM, opracowanie redakcja

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: