UWAGA!!!KOLEJNE TRZY PRZYPADKI KORONAWIRUSA W MŁAWSKIM SZPITALU

UWAGA!!!KOLEJNE TRZY PRZYPADKI KORONAWIRUSA W MŁAWSKIM SZPITALU

W związku z wcześniejszym przypadkiem zarażenia wirusem SARS-CoV2 jakie miało miejsce w mławskim szpitalu, pozostali pracownicy mający styczność z chorą osobą zostali poddani testom. Wynik pozytywne mają 2 osoby, 3 zaś jest do ponownego potwierdzenia.Pozostałe wyniki są ujemne. Szpitalna placówka funkcjonuje normalnie, nadal zostaje wyłączony budynek administracji. Sanepid podejmuje dalsze kroki w celu odizolowania potencjalnych zarażonych oraz innych ludzi którzy mieli z nimi kontakt.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: