UWAGA!!!KOLEJNY PRZYPADEK KORONAWIRUSA W MŁAWSKIM SZPITALU

UWAGA!!!KOLEJNY PRZYPADEK KORONAWIRUSA W MŁAWSKIM SZPITALU

Trzeci przypadek zakażenia koronawirusem w powiecie żuromińskim. Jest to pracownik administracji mławskiego szpitala.

W niedzielę 02.08.2020 roku potwierdzono kolejny przypadek zakażenia COVID-19. To osoba pracująca w szpitalu mławskiej administracji. Chorobę przechodzi bezobjawowo i została skierowana na izolację domową. Zarażenie ma powiązanie z przypadkiem z dyskoteki w Borkowie Kościelnym.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: