UWAGA!!!KORONAWIRUS U KIEROWCY ZE STACJI DIALIZ

UWAGA!!!KORONAWIRUS U KIEROWCY ZE STACJI DIALIZ

To już drugi przypadek zakażenia koronawirusem w mławskiej stacji dializ. Kolejna osoba jest kierowcą ze stacji dializ. Wszystkie osoby bliskie zostały objęte kwarantanną oraz te które miały styczność z daną osobą. Łącznie kwarantanną zostało objęte 104 osoby (66 pacjentów i personelu).

Stacja dializ ze względu na swój charakter świadczonych usług pozostaje czynna jak dotychczas. Ja mówi Ewa Sztuba, dyrektor PSSE w Mławie zostały podjęte wzmożone środki ostrożności a pacjenci, którzy zostali objęcie kwarantanna będą tylko poruszać się autem tylko  na trasie dom-stacja dializ.

 

 

You May Also Like

One thought on “UWAGA!!!KORONAWIRUS U KIEROWCY ZE STACJI DIALIZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: