UWAGA!!!Lek wycofany z obrotu. Sprawdź czy go nie masz

UWAGA!!!Lek wycofany z obrotu. Sprawdź czy go nie masz

18 czerwca do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu produktu leczniczego Megalia. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Zapadła decyzję o wycofaniu wszystkich serii będących w obrocie w związku z otrzymaniem wyników poza specyfikacją w parametrze czystość mikrobiologiczna.  Zawiesina Megalia posiada wskazanie do stosowania w leczeniu braku łaknienia lub utraty masy ciała będącej wynikiem choroby nowotworowej albo AIDS.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: