UWAGA!!!POSZUKIWANY NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

UWAGA!!!POSZUKIWANY NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek w Mławie  poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego z językiem angielskim i/lub nauczyciela języka angielskiego.

Jesteśmy placówką rozwojową, posiadamy, zgrany, życzliwy zespół.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Zapewniamy wsparcie merytoryczne. Możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji awansu zawodowego.

Oczekujemy:

  • studiów w zakresie: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
    z językiem angielskim i/lub języka angielskiego
  • zamiłowania do pracy z dziećmi, kreatywności i pomysłowości
  • dobrej organizacji i umiejętności budowania pozytywnych relacji, inicjatywy
  • sumienności i odpowiedzialności

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV drogą elektroniczną na adres: e.kaczan@bajkowydworek.com lub osobiście w placówce Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek.

*Przesyłając CV przekazujecie Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dworek, które będzie je przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji.

*materiał zlecony

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: