UWAGA!!!PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA!!!PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. informuje , że w związku z robotami wodociągowymi
w dniu 08.10.2020r. (czwartek)

w godz. od 08:00 do 15:00
nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach:

  • Gdyńska;
  • Turystyczna;
  • Saksofonowa;
  • Tęczowa;
  • Brzasku;
  • Żuromińska do budynków o numerach: 2, 4, 6, 8, 10.
  • Mławka-Gmina Iłowo

 

Za utrudnienia przepraszają.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: