UWAGA!ZDARZENIE DROGOWE PRZY SZPITALU W MŁAWIE

UWAGA!ZDARZENIE DROGOWE PRZY SZPITALU W MŁAWIE

 

Trwają nasze czynności na miejscu zdarzenia drogowego w Mławie, skrzyżowanie ulic Szpitalnej z PCK. Ranne zostały dwie osoby, w tym 12-letni chłopiec. Przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę samochodu ciężarowego. Ranne osoby podróżowały samochodem osobowym.

źródło i foto. KPPMława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: