500 zł. za brak maseczki w aucie!

500 zł. za brak maseczki w aucie!

Majówka 2020 w czasie koronawirusa – wzmożone kontrole policji w całym kraju. Funkcjonariusze podczas kontroli będą również sprawdzać czy kierowcy – jadąc z pasażerami – noszą maseczki. Na drogach każdej doby pojawi się ponad 4 tys. policjantów. Wzmożone kontrole potrwają do niedzieli. Policja za brak maseczki może ukarać mandatem w wysokości do 500 zł. Policjanci ostrzegają również, że na trasie będzie bardzo dużo nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami oraz laserowymi miernikami z rejestracją obrazu. Zakrywanie nosa oraz ust w trakcie prowadzenia pojazdu jest obowiązkowe w momencie, kiedy w aucie znajdują się osoby obce, a więc inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące. Policjant ma prawo przeprowadzić między innymi badanie trzeźwości, sprawdzić stan techniczny pojazdu oraz zweryfikować respektowanie zasad związanych z przemieszczaniem się w okresie pandemii.

foto. policja.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: