Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UWAŻAJ MOŻESZ DOSTAĆ MANDAT NAWET 500 ZŁ

Straż miejska zyskała nowe uprawnienia. Od 4 września straż miejska może podczas kontroli wlepić mandat sięgający nawet 500 zł za niezłożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji śmieciowej lub podanie nieprawdziwych informacji dotyczących kompostowania odpadów.

Jak wskazuje portal Interia, od 4 września straż miejska może wystawić mandat w wysokości do 500 zł w dwóch kolejnych sytuacjach. Wysoki mandat możemy otrzymać w przypadku, gdy w trakcie kontroli wyjdzie na jaw, że nie złożyliśmy deklaracji śmieciowej albo gdy okaże się, że podaliśmy fałszywe informacje w kwestii kompostowania przez nas odpadów. Z rządowego serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców możemy dowiedzieć się, że do złożenia deklaracji śmieciowej zobowiązany jest każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. W deklaracji, którą powinniśmy złożyć w gminie, musi znaleźć się informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Źródło: biznesinfo.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: