Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Uzdowo. Wynik dodatni czy ujemny?

Z nieoficjalnych danych jakie miał przekazać Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego podobno wszystkie wymazy pobrane w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie są ujemne. Nie mniej jednak wynik dodatni zachodzi wtedy, kiedy pacjent lub osoba ma objawy. Trudno stwierdzić czy wszystkie przebadane osoby miały już objawy choroby. Wg wiedzy medycznej powszechnie dostępnej miarodajność ilości zakażeń można ocenić dopiero po okresie 1 lub 2 tygodni od kontaktu z zarażoną osobą. O bieżącej sytuacji będziemy Państwa informować.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: