V TURNIEJ O PUCHAR ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ

V TURNIEJ O PUCHAR ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ

Mławska Hala Sportowa oraz KS Zawkrze Mława zapraszają na V Turniej o Puchar Ziemi Zawkrzeńskiej w Piłce siatkowej, który odbędzie się w sobotę 3 października 2020 roku.

Turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym.

Program

10:00 – Otwarcie turnieju

10:15 – KS Zawkrze Mława – Team Cresovia Górowo Iławieckie

ADS Wolta – KPS Gietrzwałd

12:00 – KS Zawkrze Mława – ADS Wolta

Team Cresovia Górowo Iławieckie Górowo Iławieckie – KPS Gietrzwałd

15:00 – KS Zawkrze Mława – KPS Gietrzwałd

Team Cresovia Górowo Iławieckie Górowo Iławieckie – ADS Wolta

Źródło: MHS Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: