Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W 16 MIEJSCOWOŚCIACH GMINY WIŚNIEWO BĘDĄ REALIZOWANE NOWE INWESTYCJE


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
25 października 2021 r. Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił podział środków finansowych w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład dla miast, gmin, powiatów i województw. W powiecie mławskim 67 mln zł. zostało podzielone na poszczególne gminy.
Gmina Wiśniewo otrzymała kwotę 3 160 912, zł na realizację 3 inwestycji:
Budowa boiska w Wiśniewie.
Doświetlenie 16 miejscowości Gminy Wiśniewo.
Instalację paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej.
Urząd gminy zrealizuje inwestycje w każdej z 16 miejscowości Gminy.
Gmina Wiśniewo otrzymała  1,125 mln  zł  na „instalację paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wiśniewo”, 1,08 mln zł na „Doświetlenie 16 miejscowości Gminy Wiśniewo” oraz  995 913 zł  na „Budowę  boiska sportowego w Wiśniewie”.
Gmina Dzierzgowo otrzymała  3,135 mln zł na „przebudowę ciągów drogowych: Umiotki – Tańsk-Kiernozy – Pobodze – Pęcherze- droga powiatowe nr 2311W  i  Pęcherze –  Nowe Łączyno oraz 2,375 mln zł, które  przeznaczy na „przebudowę drogi gminnej NR 230111W Szumsk-Kamień-Żaboklik”.
Gmina Wieczfnia Kościelna otrzymała 4,65 mln  zł. na „budowę i modernizację urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”.

Gmina Lipowiec Kościelny otrzymała  2,85 mln zł. na „budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Rumoka w Gminie Lipowiec Kościelny”.

Gmina Radzanów otrzymała  2,85  zł. na „przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów”.

Gmina Strzegowo otrzymała 5 mln zł na „przebudowę drogi gminnej relacji Strzegowo – Kuskowo – Budy Giżyńskie” i drugie 5 mln  zł na  „przebudowę drogi gminnej relacji Dąbrowa – Mdzewko – Rudowo”.

Gmina Stupsk otrzymała  4 735678 zł na „przebudowę i rozbudowę dróg gminnych relacji: Bolewo-Sułkowo Kolonia, Dąbek-Dunaj, Olszewo Grzymki-Korzybie i drogi w miejscowości Pieńpole”.

Gmina Szreńsk otrzymała 1 817 687 zł na „zagospodarowanie przestrzeni  publicznej- Skwer przy ul. Wiatracznej w Szreńsku”  oraz  771 210 zł na „przebudowę drogi gminnej Nr 230743 w m. Szreńsk”.

 

Gmina Szydłowo otrzymała 2,8 mln zł na „budowę dróg gminnych w miejscowości Szydłowo”.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: