Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W 2022 r. rachunki za prąd pójdą w górę

Jedno jest pewne – rachunki za wzrosną. Za cenę energii w Polsce dopowiada, powołany w 1997 roku , Urzędu Regulacji Energetyki. Dopiero po pozytywnej decyzji prezesa URE dystrybutorzy mogą zmienić swoje taryfy prądu. Do zadań URE należy przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo energetyczne w Polsce oraz ochrona odbiorców końcowych – czyli nas. W kompetencjach URE leży także zapewnienie konkurencji na rynku czy  kontrolowanie podmiotów, które funkcjonują na rynku energii.

Co na to wpływa? Sprzedawcy prądu dokonują skupu energii na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie. Roczny koszt jednej MWh prądu w 2020 roku wynosił na giełdzie 252 zł, natomiast w 2021 roku pojawiały się już takie kwoty jak 1300 zł (12 grudnia 2021 r.) lub 712 zł (16 grudnia 2021 r.) Przyczyny tego wzrostu są złożone, ale na pewno można do nich zaliczyć:

– koszt zakupu uprawnień do emisji CO2, co w szczególności obciąża polską energetykę, w której zdecydowana większość produkcji pochodzi ze źródeł nieodnawialnych (węgiel brunatny i kamienny). Warto dodać, że koszt emisji jednej tony CO2 sięga już ponad 90 euro, natomiast jesienią 2021 roku było to 20 euro.

  • wzrost cen węgla;

  • niewystarczająca infrastruktura po stronie magazynów energii, co dotyczy przede wszystkim energii odnawialnej (pochodzącej ze słońca i wiatru), która jest dostarczana nieregularnie do sieci dystrybucyjnej;

  • zwiększony popyt na energię po pandemii;

  • skokowy wzrost cen gazu ziemnego na rynku światowym.

Wzrost cen na giełdzie przekłada się bezpośrednio na wyższe rachunki dla statystycznego Kowalskiego.

Ceny energii szaleją także w całej Europie. W większości państw europejskich ceny prądu rosną tak samo jak w Polsce. Na ten wzrost wpływ mają podobne czynniki jak w naszym kraju.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: