Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W 2022 roku powstanie nowy szlak turystyczny


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski podpisał we wtorek 5 kwietnia 2022 r. porozumienie oraz umowy o udzielenie dotacji celowej z wójtami czterech sąsiednich gmin, przez które będzie przebiegał nowy szlak turystyczny. Wkrótce miasto podpisze umowę z jego wykonawcą i rozpoczną się prace w terenie. Przewidujemy, że szlak będzie gotowy jeszcze w tym roku.

Projektowany szlak turystyczny będzie przebiegał przez linię walk wrześniowych 1939 r. na terenie miasta Mława oraz gmin Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w tym na terenie Nadleśnictwa Dwukoły, w oparciu o przebieg już istniejącego szlaku walk wrześniowych 1939 roku, wyznaczonego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w latach 80. XX wieku (mapa z przebiegiem szlaku i zaznaczonymi interesującymi miejscami stanowi załącznik do niniejszej informacji). Jego długość wyniesie ok. 51,3 km.

Pierwszym ważnym krokiem na drodze do powstania szlaku było podpisanie 14 września 2021 r. przez Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego, Wójta Gminy Iłowo-Osada Sebastiana Cichockiego, Wójta Gminy Lipowiec Kościelny Jarosława Goschorskiego, Wójta Gminy Szydłowo Grzegorza Rochnę, Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna Mariusza Gębalę i Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły Jaromira Skrzypeckiego listu intencyjnego, którego sygnatariusze zadeklarowali wzajemną współpracę przy przygotowaniu, realizacji, współfinansowaniu i promocji szlaku.

Podczas zorganizowanej 5 kwietnia 2022 r. w sali na piętrze Miejskiego Domu Kultury w Mławie konferencji burmistrz i wójtowie gmin podpisali przyjęte wcześniej przez rady wszystkich wymienionych samorządów porozumienie międzygminne precyzujące zakres ich współpracy w ramach tworzenia szlaku. Jak wskazuje porozumienie, poszczególne gminy będą partycypowały w kosztach przedsięwzięcia o szacunkowej łącznej wartości 55 999 zł. Udział finansowy gmin będzie proporcjonalny do długości poszczególnych odcinków szlaku położonych na ich terenie. Gminy zabezpieczyły w swoich budżetach na 2022 r. środki na realizację tego projektu.

W trakcie tej samej konferencji burmistrz, wójtowie i panie skarbnik każdej z gmin podpisali również umowy o udzielenie Miastu Mława dotacji celowych na realizację projektu pod nazwą „Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna”. Po przekazaniu miastu dotacji, będzie ono mogło wyłonić wykonawcę szlaku i podpisać z nim umowę. Przewidujemy, że zadanie zostanie zakończone jeszcze w tym roku, a jeśli nic nie stanie na przeszkodzie – nawet tego lata. Szlak zostanie profesjonalnie oznaczony i pojawią się na nim tablice informacyjne poświęcone najciekawszym miejscom. Powstanie także aplikacja mobilna z mapą szlaku i bazą informacji na jego temat.

Uczestnicy konferencji

 

źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: