Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W CIECHANOWIE POWSTANIE NOWOCZESNY DOM DZIECKA

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego podjął decyzję o budowie dwóch bardzo ważnych dla funkcjonowania opieki społecznej w powiecie obiektów. Obydwa powstaną w Ciechanowie.
– Powiatowy Dom Dzieci  pozwoli na powstanie nowoczesnej, a przede wszystkim przyjaznej placówki opieki dla najmłodszych, zamiast obecnie funkcjonującej w Gołotczyźnie. Centrum Opieki Wytchnieniowej to niezwykle ważna i potrzebna pomoc dla rodzin i opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych.  Ostateczną decyzję w tej sprawie, podejmie Rada Powiatu na najbliższej Sesji – informuje na swoim profilu Facebookowym starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak

Nieopodal Domu Pomocy Społecznej znajdującego się przy ul. Kruczej wybudowany zostanie Powiatowy Dom Dzieci. Pełniąca do tej pory taką rolę Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna w Gołotczyźnie zostanie zlikwidowana.

Zdaniem obecnych władz powiatu jest ona za droga w utrzymaniu. Rocznie jej utrzymanie kosztuje ok. 1,3 mln zł. Znaczną cześć tych kosztów stanowią koszty związane z utrzymaniem dużego i trudnego do ogrzania budynku.

Budowa nowego obiektu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, a zakończyć pod koniec przyszłego roku. Koszt inwestycji szacowany jest na 1,8 mln zł.

Natomiast przy DPS „Kombatant wybudowane zostanie Powiatowe Centrum Opieki Wytchnieniowej. Placówka ta powstaje z myślą o osobach opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi, rodzicami i innymi krewnymi.

Źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: