Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W DNIU DZISIEJSZYM MIESKI PARK ZAMKNIĘTY DLA SPACEROWICZÓW


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W sobotę 19 lutego 2022 r., na skutek silnych wiatrów, w miejskim parku przewrócił się świerk, uszkadzając ogrodzenie. Drzewo zostało niezwłocznie zabezpieczone tego samego dnia. Dwa dni później zauważono unoszenie się systemów korzeniowych dwóch kolejnych świerków. Drzewa te stwarzają duże zagrożenie dla ludzi i mienia, w związku z czym w poniedziałek 21 lutego o godzinie 16:00 wszystkie wejścia do parku zostaną zamknięte, a nazajutrz wspomniane świerki – interwencyjnie usunięte.

O zaistniałej sytuacji został poinformowany Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie. W trosce o bezpieczeństwo osób, we wtorek 22 lutego 2022 r. ok. godz. 7:30 zostanie otwarta tylko jedna z parkowych furtek – ta od strony ul. Wyspiańskiego, naprzeciwko budynków Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie i Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie – aby umożliwić bezproblemowe dotarcie do Pałacu Ślubów interesantów Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Mława.

Może być zdjęciem przedstawiającym trawa i drzewo

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: