Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W DNIU DZISIEJSZYM POLICJA OBCHODZI SWOJE ŚWIĘTO

Stoją na straży prawa, pomagają, rozwiązują problemy i niejednokrotnie ratują ludzkie życie. Oczywiście mowa o policjantach.
Dziś obchodzimy Święto Policji, upamiętniające rocznicę powołania w 1919 r. polskiej Policji Państwowej. Mławscy policjanci uczcili dziś 101 rocznicę powstania Polskiej Policji Państwowej oraz 95 rocznicę służby kobiet w Policji. Z uwagi na trwającą epidemię, apel miał charakter kameralny, z zachowaniem środków ostrożności. Wśród 43 awansowanych na wyższe stopnie policjantów, było 12 nowych funkcjonariuszy, którzy odebrali z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Mławie rozkazy o mianowaniu do stopnia starszego posterunkowego.
Dziś, w samo południe, na placu apelowym Komendy Powiatowej Policji w Mławie, odbył się uroczysty apel z  okazji Święta Policji. W zgodnej z ceremoniałem uroczystość, uczestniczyli policjanci i pracownicy mławskiej komendy Policji. Po podniesieniu Flagi Państwowej na maszt oraz odegraniu Hymnu RP, modlitwę w intencji policyjnej rodziny, w imieniu Ks. Kapelana Kazimierza Ziółkowskiego,  wygłosił ks. Jacek Marciniak. Podkreślił społeczną misję, jaką jest służba  policjanta, strzegącego godności i bezpieczeństwa obywateli.
Następnie Komendant Powiatowy Policji w Mławie odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Michała Ledziona, skierowany do policjantek, policjantów oraz pracowników Policji. Życzył, by każdy dzień służby i pracy przynosił osobistą i zawodową satysfakcję a działania spotykały się z ludzką życzliwością i przychylnością. Do życzeń Komendanta Wojewódzkiego Policji odniósł się także, w krótkim przemówieniu insp. Artur Ryfiński, mówiąc że jest dumny widząc szeregi młodych, pełnych zaangażowania  policjantów – „ Jestem dumny, że mogę pełnić z Wami służbę.”

Podczas kolejnej części uroczystości, Komendant Powiatowy Policji w Mławie wraz z Zastępcą podinsp. Krzysztofem Hincmanem, wręczył awansowanym policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Bohaterami tego dnia, byli również policjanci, pracownicy cywilni oraz osoby wspierające działania Policji. Odczytano informację o nadaniu medali i odznaczeń. „Medalem złotym”  za długoletnią służbę została odznaczona – Elżbieta Susek. „Medalem srebrnym” za  długoletnią służbę odznaczono st.asp. Magdalenę Cieślak. Srebrną odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał podinsp. Piotr Ostrowski, brązową odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał kom. Piotr Paluszak. „Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji” zostali uhonorowani Pani Iwona Teresa Godlewska oraz st. bryg. Jarosław Kuciński. Medale i odznaczenia będą  wręczone w innym terminie.

Bezpośrednio po uroczystym apelu, Komendant Powiatowy Policji w Mławie wraz z zastępcą złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową pierwszego Komendanta Policji Państwowej w Mławie, bohatera wojennego – kom. Apoloniusza Strzeleckiego. Odwiedził także grób i obelisk kom. Strzeleckiego.

Z tej okazji Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski wystosował do Komendanta Powiatowego Policji w Mławie insp. Artura Ryfińskiego list, w którym dziękuje funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym komendy za ofiarność i zaangażowanie w pracy oraz życzy kolejnych lat bezpiecznej i satysfakcjonującej służby.
„Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za pełną poświęcenia i często rezygnacji z prywatnych zamierzeń służbę dla dobra naszego miasta i powiatu oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Jestem wdzięczny za Państwa zaangażowanie w wykonywane zadania, bezinteresowną pomoc niesioną obywatelom i życzliwość w kontaktach z nimi. […] Życzę wielu kolejnych lat bezpiecznej służby, licznych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Mam nadzieję, że realizowane przez Państwa zadania niezmiennie będą powodem do satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku” – napisał Sławomir Kowalewski.
Źródło/Foto/ mazowiecka.policja.gov.pl/Fan-page M miasto Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: