Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W dwóch szkołach podstawowych powstanie 5 oddziałów dla uczniów Ukrainy

W ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy, Burmistrz Miasta Mława wyraził zgodę na utworzenie 21 marca 2022 r. w dwóch szkołach podstawowych 5 oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia.

Oddziały powstaną dla klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie (ul. Sportowa 1) oraz dla klas I-III, IV-VI i VII-VII szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie (ul. Ordona 14). Oddziały przygotowawcze w szkołach prowadzonych przez Miasto Mława będą zorganizowane w formie klas łączonych i będą liczyły do 25 osób. W oddziałach przygotowawczych będą uczyli nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje, a ich pracę będą wspomagać obywatele Ukrainy.

Aby zapisać się do oddziału przygotowawczego, należy zgłosić się do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie (ul. Sportowa 1), dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie (ul. Ordona 14) lub do Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława (ul. 18 Stycznia 4/25).

 

źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: