W DZIAŁDOWIE BĘDZIE JAK W RAJU

W DZIAŁDOWIE BĘDZIE JAK W RAJU

Inwestycja ta ma cieszyć oko i serce. I od użytkowników w dużej mierze zależeć będzie czy zaproponowane atrakcje, długo lokalnej społeczności posłużą. Miejmy nadzieje, że jak najdłużej. Ale i nadzieje, że czym prędzej one powstaną.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: